Напредно претраживање

Изаберите збирку коју желите да претражите Tooltip
Унесите кључне речи на српском језику, латиничним писмом, за базу података RS-Еspacenet, или на енглеском језику за светску базу података "worldwide" (CTRL+ENTER проширује поље)
Кључне речи
нпр. motor Tooltip
нпр. motor Tooltip
Унесите бројеве са или без кодне ознаке земље
нпр. RS20110346 Tooltip
нпр. RS2011P000346 Tooltip
нпр. RS2011P000239 Tooltip
Унесите један или више датума или интервала
нпр. 2007-12-31 Tooltip
Унесите име једног или више лица/организација
нпр. Galenika Tooltip
нпр. Konstantinović Tooltip
Унесите један или више класификационих симбола
нпр. F03G7/10 Tooltip
нпр. H03M1/12 Tooltip