Напомене о новом издању и позната издања

Локализација RS Espacenet-a урађена је у сарадњи са Европским заводом за патенте (ЕЗП), а у оквиру Европске патентне мреже.