Увод у Espacenet®

Ево неколико основних ствари које бисте требали знати пре употребе espacenet®-a

О патентима

Патенти су права којима се штите проналасци. Они омогућавају носиоцу права да у временски ограниченом периоду спречи трећа лица да користе проналазак заштићен патентом.

Таква искључива позиција често је потребна како би се покрили трошкови улагања у истраживање за развој проналаска. Стога, патентни систем, финансијским награђивањем проналазача, подстиче иновативност.

О базама података патената

Као и сва искључива права својине, патенти морају бити доступни јавности ако носилац жели да оствари своје право. Данас се патенти, по правилу, објављују и чине доступним јавности електронским путем.

У неким областима технике патенти су најефикаснији извор информација и то из следећих разлога.

  • Приступачност: сви патентни документи имају универзалан формат за библиографске податке. Сваки патент може се претраживати у више од 50 различитих поља, при чему свако поље неку важну техничку или стратешку информацију. Патенти су класификовани према међународно усаглашеном систему у којима су техничке области подељене у више од 100.000 подгрупа (Међународна класификација патената - МКП (енг. IPC) или Кооперативна класификација патената - ККП (енг. CPC). или раније коришћена Европска класификација - ЕКЛА (енг. ECLA).
  • Садржај: да би патент био признат, проналазак мора бити тако описан да га стручњак из одговарајуће области технике може извести. Тај изричит захтев одговор је на питање зашто 70% информација садржаних у патентима није доступно ни на једном другом месту. Неки производ може бити описан у неком каталогу или у неком чланку у неколико редова, а одговарајући патент често садржи 20 страница. Патенти су представљени на око 350 милона страница формата А4 које садрже врло релевантне техничке информације.
  • Концентрација: архиве националних патентних завода често садрже целовите збирке патената. У току једног до два сата које проведете у патентној читаоници можете пронаћи све податке везане уз релевантна патентна документа с ваше листе. За разлику од тога, за наруџбину и пријем одређене литературе цитиране у неком научном раду биће вам потребно и неколико недеља.
  • Најновији подаци: ниједна компанија, нити проналазач појединац неће радо своје проналаске учинити доступним јавности. Међутим, да би добиле правну заштиту проналаска компаније, или проналазач, своју пријаву патента, по правилу, подносе што је пре могуће. Патентне пријаве се објављују у року од 18 месеци од њиховог првог датума подношења и због тога врло често представљају прве расположиве објављене информације. Другим речима, новообјављени патенти најновије су информације које су доступне у одређеној области технике.

О обиму и садржају

Немојте очекивати да ћете претраживањем само националних патената обухватити целокупно стање технике.

Базе података које су доступне на espacenet®-u имају и нека ограничења у односу на број и квалитет поља којима је могуће приступити, а које би требало узети у обзир приликом доношења закључака у вези резултат претраживања.

Комерцијалне патентне базе података нуде више информација како у погледу броја поља којима можете приступити тако и у погледу садржај апстракта, који је поновно написан на начин који омогућава лакши приступ документу претраживањем уз помоћ кључних рeчи.

Укратко речено, потребно је да се корисник патентне базе података информише о садржају базе података коју користи као и са ограничењима поља.

О класификацији

Патенти су класификовани према разним класификационим системима који обухватају све могуће техничке области. Од суштинске је важности да се, када се врши претраживање по класи, тај алат, који нуди објективне критеријуме за приступ релевантним документима, користи систематски. Кључне речи знатно су субјективније, обзиром да многе речи описују исту појам.