Завод за интелектуалну својину

 нпр. motor ventil, (motor OR ventil) Tooltip

Добро дошли на Espacenet претраживач, који је развио Европски завод за патенте.

RS Espacenet обухвата националну базу података о објављеним пријавама патената, патентима и малим патентима, које је објавио Завод за интелектуалну својину Републике Србије у периоду од 2006. године до данас. Напомињемо да код патентних документа који су објављени до 26. 09. 2006. ознака за код земље је YU, а патентна документа објављена после тог датума имају ознаку кода земље RS.

Објављене пријаве патената означене су кодом A, патенти су означени кодом B, а мали патенти кодом U.

Aжурирање базе се врши једном месечно у складу са објављивањем Гласника интелектуалне својине.

Информације о претраживањима, као и резултати претраживања су доступни на српском језику.

Uколико имате примедбе и сугестије о RS Espacenet-у молимо да их пошаљете електронском поштом на адресу rs_espacenet@zis.gov.rs

Напомене о издању и позната издања.

Неке основне информације које треба знати о Espacenet-у.

Неке основне информације које треба знати о претраживању.